Planerad parning/Valpar väntas

Parning är planerad höst 2019